Het gezicht van Nederland

De inrichting van de gebouwde omgeving staat in Nederland op een hoog peil. Velen kennen beroemde, in hun tijd vaak spectaculaire projecten als Zocher’s Vondelpark, de Beurs van Berlage, Van der Vlugt’s Van Nellefabriek, of de Erasmusbrug van Van Berkel. Veel andere namen echter, ook van ontwerpers waarvan het werk zeer gewaardeerd wordt, raken slechts in vakkringen bekend en verdwijnen naderhand weer uit het gezichtsveld. De meeste architecten die Berlages hogelijk gewaardeerde plan Amsterdam-Zuid bebouwden, zijn thans vergeten; hetzelfde geldt voor hen die Van Eesterens wereldberoemde Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam zijn gezicht gaven. Wanneer er dan ook geen archieven meer resten, dan is het moeilijk van zulke ontwerpers de oeuvres te reconstrueren en de uitgangspunten te achterhalen waarop zij hun ontwerpbeslissingen baseerden. Zo verliest de omgeving langzamerhand een stukje identiteit.

De Stichting Bibliografien en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS) maakt het gezicht van Nederland beter herkenbaar door gegevens over het werk en de ideeën van Nederlandse architecten systematisch te verzamelen. Op basis van archief- en literatuuronderzoek worden oeuvres van Nederlandse ontwerpers uit de periode 1790-heden in kaart gebracht. Alle onderzoeksgegevens van BONAS zijn digitaal toegankelijk. Het databestand biedt toegang tot het werk van vele ontwerpers – architecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten – die de afgelopen twee eeuwen dat gezicht bepaald hebben. In het databestand zijn behalve verwijzingen naar architect, gebouwtype, locatie en ontwerpjaar en beschrijvingen van de werken ook illustraties beschikbaar, zowel foto’s als tekeningen.

Het databastand biedt ook toegang tot de vaktijdschriftendatabase van BONAS, waarin de belangrijkste architectuurtijdschriften sinds 1843 ontsloten zullen zijn (op architect, gebouwtype, locatie en jaar). Oeuvres die nog niet direct toegankelijk zijn, zijn dat op deze manier in ieder geval indirect. Alle tijdschriften waarnaar verwezen wordt, bevinden zich in de bibliotheek van het Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam.

Het databestand is te raadplegen via onze zoekmachine BONAS Archiwijzer.

Ga hier naar de Archiwijzer

Architectuurstudenten van de TU Delft maakten een serie wedsites waarin het werk van 31 Nederlandse architecten gepresenteerd wordt. Klik hier om de websites te bekijken.